ایزو موفقیت پایدار در محیط پیچیده

ایزو 9004 یا استاندارد موفقیت پایدار چیست؟ 

ایزو 9004 یا همان مدیریت کیفیت، به بررسی کیفیت سازمان ها می پردازد و توانسته است راهنمایی برای دست یابی به یک موفقیت پایدار برای سازمان ها ارائه کند. با استفاده از این رهنمون ها می توانید توانایی ها و مهارت های سازمانی خود را بالا ببرید و به موفقیت پایداری دست پیدا کنید. این رهنمون ها در بر دارنده اصول و ضوابط مدیریت کیفیت ایزو 9001 سال 2015 و ایزو 9004 سال 2018 می باشند که برای هر سازمانی قابل اجرا است و در مواردی مانند اندازه سازمان، نوع فعالیت آن و موارد دیگر تاثیری روی آن ندارد. 
ایزو 9004: 2009 به سازمان ها این اجازه را می دهد که کیفیت محصولات و ارائه خدمات را به مشتریان خود ارتقاء دهند و از خود ارزیابی به عنوان یک ابزار مهم برای پیشرفت و موفقیت مداوم و شکل گیری نوع فعالیت های سازمان ها استفاده کنند و موارد زیر را در نظر گیرند:

 • ارزیابی سطح رشد سازمان که شامل رهبری، استراتژی، سیستم مدیریت منابع و فرآیندهای آن است
 • نقاط قوت و ضعف سازمان را شناسایی کنند
 • و فرصت هایی را برای بهبود یا نوآوری و یا هر دو تعیین کنند. 

استاندارد 9001 چهارچوبی برای سازمان ها فراهم کرده است که بر اساس آن سازمان ها می توانند روند پیشرفت شان را در سیستم مدیریت کیفیت موثر بررسی کنند. استاندارد 9001 در بخش ده درباره بهبود و پیشرفت سیستم مدیریت کیفیت صحبت می کند و درباره فرصت هایی که منجر به تقویت رضایت مشتری از خدمات و کالاها می شود، بحث می کند. در نهایت تقویت تاثیر گذاری و وبهره وری سیستم مدیریت کیفیت باعث می شود اکثر نیاز های مورد نظر مشتری ها برآورده شود. نسخه چهارم این ایزو رهنمود هایی برای سازمان ها ارائه کرده است که به کمک آن ها می توانید به موفقیت پایداری حتی در روند تغییرات نیز دست پیدا کنید که اساس این کار مبتنی بر هفت اصول و ضوابط مدیریت کیفیت می باشد که در ایزو 9001 سال 2015 معرفی شده است. 
استاندارد 9004 سال 2018 نیز رهنمود هایی برای موفقیت سازمان ها ارائه کرده است و در آن ها کیفیت سازمان را مد نظر قرار داده است و به تعریف میزان تحقق ویژگی های  سازمانی که انتظارات و نیاز های مشتری ها را برآورده می کند پرداخته است. استاندارد 9004 به عملکرد کلی سازمان ها اشاره دارد و در بر دارنده برنامه ریزی، اجرا، تحلیل ، ارزیابی و توسعه سیستم مدیریت تاثیر گذار و خاص می باشد. استاندارد 9004 به حضور بالاترین سطح مدیریتی سازمانی برای درک فضا و روش کار سازمان، اهمیت ویژه ای داده است و در بر دارنده موضوعات داخلی و خارجی در این زمینه می باشد. بالاترین سطح مدیریتی سازمان بر توانایی سازمان برای محقق شدن نیاز ها و انتظارات مشتریان و دیگر افراد حاضر در این چرخه، تمرکز می کند و باعث اعتماد به نفس سازمان ها در رسیدن به موفقیت پایدار می شوند. 

موفقیت پایدار چیست و چگونه حاصل می شود؟ 

موفقیت پایدار سازمان ها در نتیجه توانایی آن ها در دست یابی به اهداف و حفظ این اهداف در دراز مدت می باشد. برای دست یابی به موفقیت پایدار هر سازمانی با چالش ها و پیچیدگی های خاصی روبه رو می باشد و این چالش ها در روند تغییرات، بیشتر هم می شود. اما به کمک موارد زیر، سازمان ها می توانند به این موفقیت پایدار دست یابند: 

 •  با تحقق نیاز ها وانتظارات مشتریان 
 •  با مدیریت تاثیرگذار بر روند کار سازمان 
 • با کسب آگاهی از فضای سازمانی 
 • با فراگیری موضوعات و دانش جدید و تقویت خود و روند کاری سازمان 

استاندارد 9004 چه کمکی به سازمان ها می کند؟ 

این استاندارد با رهنمود هایی که به سازمان ها ارائه می کند می تواند ضمن راهنمایی، با پشتیبانی از آن ها نیز به موفقیت پایدار سازمان ها و دست یابی به رویکرد مدیریت کیفیت مطلوب کمک کنند. این رهنمود ها را هر سازمانی بی توجه به اندازه و نوع فعالیتش می تواند استفاده کند. این استاندارد همچنین  باعث افزایش اعتماد به نفس سازمان ها می شود که می توان آن را ابزار مهمی برای بررسی بلوغ و رشد سازمانی در نظر گرفت. این استاندارد هم رهبری و هم استراتژی و مدیریت را تحت پوشش خود قرار داده است. در این استاندارد از سیستم، منابع و فرایند انجام کار برای تعیین نقاط ضعف و قوت و همچنین فرصت های خوب پیشرفت و نوآوری استفاده می شود.  تمرکز بیشتر روی مدیریت کیفیت در این استاندارد باعث شده است به نیاز های مشتری ها و دیگر افراد حاضر در این فرایند، توجه بیشتری شود. همچنین این ایزو راهنمایی برای عملکرد سیستماتیک و پیشرفت مداوم سازمان ها می باشد. از این ایزو می توان در کنار دیگر استاندارد های بین المللی مانند ایزو 9001 استفاده کرد اما به طور مستقل نیز می توان از مزایای آن بهره برد. 

منظور از ابزار خودارزیابی چیست ؟

ابزار خود ارزیابی می تواند در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک در هر سازمان یک عنصر کلیدی باشد. در کل اهداف رضایت مشتری و کیفیت محصول در این استاندارد ، گسترش یافته است که شامل رضایت از احزاب علاقه مند و عملکرد سازمان می شود. ترکیبی از دو استاندارد ISO 9001 و ISO 9004 به شما این امکان را می دهد که به بالاترین سطح مدیریت کیفیت در سازمان و شرکت خود دست پیدا کنید. این استاندارد بین المللی دستورالعمل هایی فراتر از الزامات مندرج در ISO 9001 را برای در نظر گرفتن هر دو جنبه اثربخشی و کارایی سیستم مدیریت کیفیت دارد و در نتیجه برای بهبود عملکرد یک سازمان مفید است. این استاندارد بین المللی به فرایندهای سازمان مربوط می شود و در نتیجه اصول مدیریت کیفیت که بر اساس آن می تواند در سراسر سازمان مستقر شود. تمرکز این استاندارد بین المللی، دستیابی به بهبود مداوم است که از طریق رضایت مشتریان و دیگر اشخاص مورد علاقه اندازه گیری می شود.
تقریبا می توان گفت تمام شرکت ها و سازمان ها برای دست یابی به موفقیت بی وقفه تلاش می کنند. با این وجود در برخی موارد ممکن است مفهوم موفقیت در این شرکت ها سوء تعبیر شود و یا موقتی باشد و همیشه دوام نداشته باشد. به دلیل ماهیت پیچیده موفقیت سازمان ها نیاز به رهنمود های خاصی در این زمینه دارند. در این مورد استاندارد 9004 رهنمود هایی ارائه کرده است که به آن ها برای دست یابی به این موفقیت پایدار کمک کرده است. در واقع اساس این کار توجه به کیفیت عملکرد سازمان می باشد که می تواند ویژگی های مورد نیاز شرکت ها و سازمان ها را برای دست یابی به انتظارات و نیاز های مشتری ها تعریف و تعیین کند. این استاندارد از اصول مدیریت کیفیت استاندارد 9000 بهره گرفته است. 
این استاندارد بین المللی حاوی راهنمایی ها و توصیه ها است و برای صدور گواهینامه، استفاده از مقررات و قراردادی و همچنین راهنمایی برای اجرای ISO 9001 در نظر گرفته نشده است. همچنین این استاندارد بین المللی برای حفظ سازگاری با ایزو 9001 توسعه یافته و سازگار با سایر استانداردهای سیستم مدیریت است. چنین استاندارد ها یکدیگر را تکمیل می کنند، اما همچنین می توانند به طور مستقل مورد استفاده قرار گیرند. علاوه بر آن این استاندارد بین المللی تمرکز زیادی بر مدیریت کیفیت در استاندارد ISO 9001 داشته است به همین دلیل آن را به نیازها و انتظارات همه احزاب مربوطه علاقه مند می کند و به عنوان یک راهنمایی برای بهبود سیستماتیک و مستمر عملکرد کلی سازمان در نظر گرفته می شود. یک نمونه مهم (شاید مهمتر از همه) تغییر در ساختار ISO 9004 این است که “ساختار” استاندارد با فصل ارائه راهنمایی در مورد نحوه مدیریت یک سازمان با هدف موفقیت مداوم آغاز می شود و نه نحوه ایجاد یک سیستم مدیریت کیفیت.

چه موسساتی باید ایزو موفقیت پایدار را تهیه کنند؟

 • سازمان هایی که می خواهند ایزو 9001 را پیاده سازی کنند
 • سازمان هایی که می خواهند ISO 9001 خود را به روز رسانی کنند
 • سازمان هایی که می خواهند سیستم های مدیریت کیفیت را ارزیابی و بهبود دهند

ساختار استاندارد ISO 9004 به شرح زیر است:

 • مدیریت موفقیت پایدار یک سازمان
 • استراتژی و سیاست
 • مدیریت منابع
 • مدیریت فرآیند
 • نظارت، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و بررسی
 • بهبود، نوآوری و یادگیری
 • ابزار خود ارزیابی
 • اصول مدیریت کیفیت

موسسه کاوش و دریافت ایزو 9004 یا استاندارد موفقیت پایدار 

موسسه کاوش یک کنسرسیوم جهت ارزیابی و اعتبار سنجی شرکت ها می باشد و وظیفه بررسی و طبقه بندی بنگاه های اقتصادی و کسب و کارهای مختلف را دارد که هدف آن استاندارد سازی سازمانی این بنگاه ها می باشد. موسسه کاوش زیر نظر سازمان استاندارد کار می کند و می تواند بهترین گزینه برای اخذ استاندارد استاندارد موفقیت پایدار باشد. البته سازمان ملی استاندارد هیچ ایزو ای صادر نمی کند بلکه فقط به شرکت ها مجوز اعطای ایزو می دهد، مانند وزارت علوم که مستقیم مدرک دانشگاهی نمی دهد. در کنار این ها تیم مشاوران کاوش، با صبر و حوصله آماده ارائه خدمات مشاوره ای رایگان به مراجعین خود می باشد. کاوش برای شما بسته های خودآموز مربوط به استاندارد مورد نظر شما را با قیمت های بسیار مناسب نیز فراهم کرده است که می توانید با تهیه آن ها، از مزایای آن ها بهره مند شوید. همچنین کاوش مجوز فعالیت از سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد با هم دارد و در نتیجه با یک واسطه زیر مجموعه IAF می باشند.

ایزو موفقیت پایدار در محیط پیچیده

کد:                                              ISO 9004 : 2018

قیمت:                                           ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
 

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare