ایزو مدیریت ریسک

ISO31000 چیست؟

خطراتی که سازمانها را تحت تأثیر قرار می دهد، می توانند از نظر عملکرد اقتصادی و میزان اعتبار کسب و کار حرفه ای و همچنین نتایج زیست محیطی ، ایمنی و اجتماعی عواقبی به همراه داشته باشند. بنابراین ، مدیریت ریسک به طور مؤثر به سازمانها کمک می کند تا در محیطی پر از عدم اطمینان ، به خوبی عمل کنند. ISO31000 یا ایزو مدیریت ریسک، اصول ، چارچوب و فرآیندی را برای مدیریت ریسک فراهم می کند. این چارچوب می تواند توسط هر سازمانی صرف نظر از اندازه ، فعالیت یا بخش آن مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از ISO 31000 می تواند به سازمانها كمك كند تا به اهداف خود به راحتی دست یابند ، فرصتها و تهدیدها را شناسایی کنند و به طور مؤثر منابع را برای ریسک اختصاص دهد. این ایزو توسط سازمان بین‌المللی استانداردسازی کد بندی شده است. 
ایزو 31000 بیان می کند که دستورالعمل ها باید توسط افرادی مورد استفاده قرار گیرد که بوسیله ایجاد ریسک ، تصمیم گیری ، تعیین و دستیابی به اهداف و بهبود عملکرد آنها، ارزش و ارزش سازمان را بالا ببرند. دستورالعملهای به کار برده در این ایزو برای کلیه سازمان ها مناسب بوده و کلیه فاکتورهای موجود در سیستم های سازمانی را مد نظر قرار می دهد. این ایزو هم چنین به تعیین استراتژی ، دستیابی به اهداف و تصمیم گیری های آگاهانه کمک می کند. مدیریت ریسک بخشی از مدیریت و رهبری است و یک اصل اساسی برای مدیریت سازمان در کلیه سطوح است. 

مزایای استفاده از ISO31000 چیست؟

مزایای استفاده از ایزو 31000 شامل استفاده از فرآیندهای مدیریت ریسک در سطح وسیع است تا 1) مزیت رقابتی را بوسیله اتخاذ یک استاندارد مدیریت ریسک در سطح جهانی افزایش دهد. 2) آگاهی و درک ریسک های سازمانی را افزایش دهد؛ 3) میزان خطرات ناشی از ریسک های سازمانی را کاهش دهد. 4) ریسک های شناخته شده در سازمان را تأیید کند. و 5) میزان اعتماد مشتریان را به شرکت بالا ببرید. علاوه بر موارد مذکور، استفاده از این ایزو مزایایی را به همراه دارد که عبارتند از:

 • ISO31000 کوتاه و در عین حال جامع و متمرکز است. این ایزو 9 اصل دارد که به شما کمک می کند عدم اطمینان را مدیریت کنید. برای این کار، نیازی نیست این اصول را عینا در چارچوب مدیریت ریسک کپی کنید. 
 • امروزه مدیریت ریسک مؤثر و مدرن، نحوه عملکرد سازمان  و تصمیمات مربوط به آن را نظارت می کند. این ایزو تلفیقی از روش های نوین برای اجرای اصول مدیریت ریسک در سازمان است و این یکی از مهم ترین مزیت استفاده از این ایزو است (تلفیقی بودن روش های مدیریت ریسک).
 • یکی از مزیت های استفاده از این ایزو، اینست که مطابق با هر سازمانی است و می توان بر اساس نوع سازمان، آن را سفارشی سازی کرد. این ایزو باعث می شود تا در جهت اهداف سازمانی خود، چارچوب دلخواه خود را تعیین کنید. به همین دلیل این ایزو، حالتی انعطاف پذیر داشته که می تواند برای هر سازمانی مفید واقع شود. 
 • در حالی که اتخاذ هر استاندارد جدید ممکن است پیامدهایی در شیوه های مدیریت موجود داشته باشد ، هیچ پیش نیازی برای اجرای این ایزو وجود ندارد. به همین دلیل، چارچوبی مفصل برای این کار شرح داده شده است تا اطمینان حاصل شود که سازمان تمامی قابلیت های مورد نیاز برای پیاده سازی مدیریت ریسک در اختیار دارد. این مبانی شامل سیاست های مدیریت ریسک ، اهداف، وظایف و تعهدات مدیریت ارشد می باشد. برنامه هایی که در این ایزو مد نظر قرار می گیرد شامل برنامه های مدیریتی، روابط بین سازمانی، میزان تعهدات سازمانی، منابع، روند و فعالیت های سازمانی می باشد. 

هدف ISO31000 چیست؟

هدف این ایزو، اجرای یکی سری از استانداردها درون سیستم های مدیریتی است تا روند مدیریت ریسک را تسریع کند. متعاقباً هنگام اجرای ISO 31000 باید به تلفیق فرآیندهای مدیریت ریسک موجود در الگوی جدید توجه شود. اهداف اصلی ISO 31000  عبارتند از:

 • توجه به خلل ایجاد شده در مدیریت ریسک شرکتها و سازمان ها
 • تطابق اهداف سازمان با چارچوب ارائه شده در این ایزو
 • تلفیق مکانیسم های سیستم مدیریتی با هم 
 • ایجاد یک استاندارد مدیریت ریسک و معیارهای ارزیابی واحد

چرا باید از ISO 31000 استفاده کنیم؟

در حالیکه کلیه سازمانها ریسک را تا حدی مدیریت می کنند ، استاندارد بین المللی ISO 31000 تعدادی از اصول را مشخص می کند که برای اثربخشی کردن مدیریت ریسک باید آنها را رعایت کرد. این استاندارد بین المللی پیشنهاد می کند كه سازمانها چارچوبی را توسعه دهند ، پیاده سازی كنند و بطور مستمر آن را بهبود بخشند كه هدف آن ادغام فرایند مدیریت ریسك در مدیریت سازمان با استراتژی و برنامه ریزی ، فرآیندهای تهیه گزارش ، سیاستها ، ارزشها و فرهنگ های سازمانی است .همانطور که قبلا بدان اشاره شد، اخذ این ایزو مزایایی دارد. سازمان ها به طور مستمر با تعداد کثیری از ریسک ها روبرو هستند. برخی از این ریسک ها به مدیریت سازمان مرتبط هستند و برخی از آنها به تغییرات سریع و پیش بینی نشده در بازار دارد و برای همین، سازمان ها باید برای رویاروی با این تغییرات، تصمیمات لازم را گرفته باشند و از ISO 31000  استفاده کنند. هنگامیکه این ایزو به درستی در سازمان ها پیاده سازی شوند، به سازمان کمک می کند تا:

 • توانایی سازمان را برای شناسایی تهدیدات و فرصت ها افزایش دهد.
 • میزان انعطاف پذیری کلی سازمان شما بالا رود.
 • میزان کارایی و اثربخشی عملیاتی سازمان را بالا رود. 
 • ریسک را شناسایی کند و با آن مقابله کند. 
 • با قوانین و مقررات استانداردهای جهانی مطابقت داشته باشد.
 • یک پایه و اساس یکسان برای برنامه ریزی و تصمیم گیری ایجاد کند.
 • از خسارات  احتمالی به سازمان در صورت برزو ریسک جلوگیری می کند.
 • یادگیری سازمانی مستمر را افزایش دهد.
 • اعتماد مشتری به مشتری را جلب کند و میزان اعتبار خود را افزایش دهد.
 • مدیریت کسب و کار خود را بهبود بخشند.
 • از منابع به طور مؤثر برای مدیریت ریسک استفاده کنند. 

کاربرد ISO 31000 چیست؟

ایزو 31000، صرف نظر از اندازه ، توسط هر سازمانی قابل استفاده است. این ایزو می تواند توسط سازمانهای دولتی و خصوصی ، اصناف و انواع شرکتها و سازمان ها مورد استفاده قرار گیرد. هم چنین از این ایزو می توان برای هر نوع ریسکی استفاده کرد. ISO 31000 را می توان برای دستیابی به تمامی اهداف در تمامی سطوح و در همه زمینه ها به کار برد. به عنوان مثال در سطح استراتژیک سازمان، می توان از تصمیم گیری های برای امور و فعالیت های مهم استفاده کرد. علاوه بر این، از این ایزو می توان برای مدیریت و کنترل کلیه روندها، عملیات، عملکرد ها، پروژه ها، برنامه ها، خدمات، محصولات  و حتی دارایی های سازمان هم استفاده کرد. با این وجود، اینکه چگونه این ایزو را در سازمان خود پیاده سازی می کنید، بستگی به خود شما و نیازهای، اهداف و چالش های سازمانی شما دارد و باید بازتاب دهنده نحوه عملکرد کاری شما باشد. مدیریت ریسک با کمک به یک سازمان نه تنها خطرات احتمالی برای تجارت ، بلکه فرصتهای ممکن را نیز شناسایی می کند. با استفاده از این ایزو می توان خطرات پیش روی سازمان ها را حذف کرد. آسیب به شهرت یا مارک تجاری ، ریسک های ناشی از اوضاع اقتصادی و غیره ، برخی از خطراتی هستند که سازمان ها با آنها رو برو هستند. این ایزو کمک می کند تا سازمان ها برای این خطرات آمادگی کافی داشته باشند. 

موسسه کاوش و دریافت ایزو مدیریت ریسک

موسسه کاوش یک کنسرسیوم جهت ارزیابی و اعتبار سنجی شرکت ها می باشد و وظیفه بررسی و طبقه بندی بنگاه های اقتصادی و کسب و کارهای مختلف را دارد که هدف آن استاندارد سازی سازمانی این بنگاه ها می باشد. موسسه کاوش زیر نظر سازمان استاندارد کار می کند و می تواند بهترین گزینه برای اخذ استاندارد مدیریت ریسک باشد. البته سازمان ملی استاندارد هیچ ایزو ای صادر نمی کند بلکه فقط به شرکتها مجوز اعطای ایزو می دهد، مانند وزارت علوم که مستقیم مدرک دانشگاهی نمی دهد. در کنار این ها تیم مشاوران کاوش، با صبر و حوصله آماده ارائه خدمات مشاوره ای رایگان به مراجعین خود می باشد. کاوش برای شما بسته های خودآموز مربوط به استاندارد مورد نظر شما را با قیمت های بسیار مناسب نیز فراهم کرده است که می توانید با تهیه آن ها، از مزایای آن ها بهره مند شوید. همچنین کاوش مجوز فعالیت از سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد با هم دارد و در نتیجه با یک واسطه زیر مجموعه IAF می باشند.

ایزو مدیریت ریسک

کد:                                            ISO 31000 : 2018

قیمت:                                           ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
 

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare