ایزو مدیریت و محاسبه هزینه های تولید

ایزو مدیریت و محاسبه هزینه های تولید ISO 14051 چیست؟

بهتر است پیش از آشنایی با استاندار مدیریت و محاسبه هزینه های تولید با هزینه یابی جریان مواد یا همان MFCA آشنا شوید. به طورکلی فرآیند تبدیل بخش از مواد مصرفی به صورت ضایعات، یکی از فرآیندهای مختلف موجود در کسب و کارها است. کاملا طبیعی است که این ضایعات همان مواد اولیه نیستند، بلکه به دلیل مصرف مواد اولیه در فرآیند، بخشی از آن به طور خام یا به صورت مواد دیگر از فرآیند (ضایعات) خارج می شوند. 
براین اساس برای تولید ضایعات حاصل از فرآیند، انرژی و سایر هزینه های تولید نیز صرف شده است و به هیچ عنوان نباید قیمت آن را ناچیز دانست. هزینه تولید این ضایعات را نه تنها سازمان و شرکت مربوطه می پردازد، بلکه با ورود این مواد به محیط زیست، هزینه های دیگری نیز ایجاد می شود که اغلب خسارت هایی بسیار سنگین می باشند.
از آن جایی که یکی از اهداف سازمان ها و کسب و کارهای مختلف برای کاهش هزینه ها، کاهش ضایعات بوده و هست. به همین علت در این خصوص در اکثر اوقات، محاسبه صحیح ضایعات برای سازمان ها اهمیت خاصی دارد و روش های سنتی نمی توانند هزینه های دقیق ضایعات را محاسبه کنند. این جاست که روش و یا ابزار هزینه یابی جریان مواد (MFCA)،  با تمرکز بر سه مفهوم مواد، جریان و حسابداری مالی آن ها، تلاش می کند تا با سه مزیت اصلی زیر، منافع بهتری برای شرکت ها، سازمان ها و حتی جامعه به دست آید. این سه مزیت عبارتند از:

 • ارتقای بهره وری مواد: در این روش تلاش می شود که در فرآیند از مواد اولیه کمتری استفاده شود تا از این طریق هزینه مواد اولیه مصرفی سازمان کاهش یابد و همچنین از محیط زیست محافظت بیشتری به عمل آید.
 • ارتقای بهره وری انرژی: با اقداماتی که در این روش انجام می شود، تلاش می شود تا انرژی کمتری مصرف شده، براین اساس هزینه انرژی سازمان نیز کاهش می یابد و همچنین از آسیب دیدگی به محیط زیست، پیشگیری بیشتری به عمل می آید.
 • کاهش هزینه های جاری: با توجه به ابزارهای موجود در روش هزینه یابی جریان مواد، هزینه های جاری سازمان کاهش یافته و لذا قیمت تمام شده محصول پایین می آید. بدیهی است که این مساله به افزایش سودآوری سازمان منجر می شود.

در این روش، میان موارد ورودی و خروجی فرآیندهای کاری شرکت یا سازمان، تعادل ایجاد شده و برای خروجی فرایند، هزینه های مالی محاسبه می شود. سپس با توجه به ابزارهایی که در اختیار هستند، برای رسیدن به سه مزیتی که ذکر شد کار تخصصی کارشناسی صورت می گیرد. این روش یکی از روش های مناسب برای کاهش هزینه ها و افزایش سودآوری سازمان می باشد.
با توجه به این موضوع که یک سازمان می تواند هزینه های خارجی را در تجزیه و تحلیل  MFCA قرار دهد اما در کل ایزو مدیریت و محاسبه هزینه های تولید ISO 14051  شامل هزینه های خارجی نمی شود. چارچوب MFCA ارائه شده در استاندارد ISO 14051: 2011 شامل اصطلاحات رایج، هدف و اصول، عناصر اساسی و مراحل پیاده سازی است. با این حال، روش محاسبه دقیق و یا اطلاعات در مورد تکنیک های بهبود بهره وری مواد و یا انرژی خارج از محدوده ISO 14051 است.

چرا محاسبه هزینه های تولید مهم است؟

امروزه اغلب کسب و کارها و سازمان ها با هر نوع و اندازه با فشار فزاینده ای برای بهبود کارایی و اثربخشی روبرو هستند . متاسفانه در حال حاضر تقریبا تمام کشورهای دنیا، وزارت خانه ها، سازمان های دولتی، شرکت های دولتی، دانشگاه ها، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، شهرداری ها، بیمارستان ها ،موسسه های عام المنفعه، بیش از گذشته از لحاظ پاسخگویی مالی تحت فشار هستند. 
این فشارها سبب شده است که مدیران ارشد شرکت ها و سازمان ها برای گسترش سطح خدمات خود به فکر تغییر رویکردهای مدیریتی و خصوصا نظام های برنامه و بودجه افتاده تا از این راه بتوانند علاوه بر کاهش فشار بر روی سازمان مقدمات توسعه فعالیت های خود را فراهم نمایند.
در سال های گذشته، مدیران با درک موقعیت خود در جستجوی یافتن راهکارهای مناسب در استفاده موثر از منابع، برآمده اند. مدیران در رویارویی با این مشکل با چالش های زیر روبرو هستند:

 • اتصال برنامه های عملیاتی به استراتژی ها
 • تعیین بهای تمام شده واقعی و درست کالا و خدمات
 • تعیین شاخص های عملکردی و مدیریت آن ها
 • بهبود فرآیندها
 • همسو ساختن فعالیت ها با رسالت و برنامه راهبردی سازمان
 • ارزیابی گزینه های استفاده از خدمات بیرونی یا برون سپاری

متاسفانه سیستم سنتی حسابداری، نمی تواند بین مصرف منابع و نتایج به دست آمده به صورت غیرمستقیم یا مستقیم ارتباط برقرار کند و فقط به جمع آوری هزینه ها می پردازد. اکثر مدیران نیز به همین دیدگاه عادت دارند و تنها به جمع هزینه های دستگاه در هریک از طبقه های مواد هزینه ای توجه می کنند و سیستم حسابداری نیز که در همین جهت شکل گرفته است موجب تقویت دیدگاه این گونه مدیران می شود.
مدیران و حسابداران می بایست دیدگاه خود را تغییر داده وبه جای اندازه گیری مخارج برحسب منابع، به اندازه گیری هزینه ها برحسب خروجی ها و نتایج به دست آمده یا همان پیامدها روی آورند. هنگامی که اطلاعات حسابداری نه تنها از دید منابع صرف شده بلکه از دید خروجی ها و نتایج به دست آمده یعنی هزینه فعالیت ها، هزینه فرآیندهای درون فعالیت ها و هزینه واحد خروجی (محصول) و هزینه نتایج حاصل از خروجی ها، در دسترس مدیران قرار گیرد، مبنای معتبرتری برای تصمیم گیری در اختیار خواهند داشت.

برآورد هزینه در استاندارد مدیریت و محاسبه هزینه های تولید چیست؟

در روش هزینه یابی جریان مواد و انرژی (MFCA) سه نوع هزینه را می توان تخمین زد:

 • هزینه مواد
 • هزینه سیستم
 • هزینه های مدیریت زباله

البته می توان هزینه های انرژی را به هزینه های مواد اضافه نمود و یا حتی آن را به طور کاملا جداگانه ارزیابی کرد. هزینه های مواد، انرژی و سیستم ها به خروجی های مراکز هزینه اختصاص داده می شود که به وضوح مشخص می کند کدام درصد متعلق به محصول نهایی است و کدام درصد آن متعلق به ضایعات است. بعضی از معیارهای ذکر شده عبارتند از تعداد ساعات کار دستگاه، تولید، تعداد کارکنان، تعداد ساعات کار کارکنان، تعداد وظایف تکمیل شده و … .

مزایای استفاده از ایزو مدیریت و محاسبه هزینه های تولید ISO 14051  چیست؟

گواهی استاندارد حسابداری برای محاسبه هزینه های مواد به مدیران کسب و کارها امکان می دهد:

 • بهبود عملکرد زیست محیطی و اقتصادی سازمان
 • بهبود بهره وری منابع و کسب و کار
 • تجسم زیان های مادی در زنجیره تامین سازمان شما
 • بهبود هماهنگی و آگاهی در مورد مصرف مواد و انرژی
 • ارتقای فرهنگ پایداری

چرا باید ایزو مدیریت و محاسبه هزینه های تولید ISO 14051 را از موسسه کاوش دریافت کنید؟

متاسفانه امروزه بسیاری از شرکت ها و موسساتی که اقدام به ارائه گواهینامه هایی از این دست می کنند، توسط افرادی کلاهبردار و سودجو اداره می شوند. شما می بایست دقت داشته باشید که برای دریافت این گواهینامه معتبر را از شرکت های مجاز و معتبر آن را تقاضا کنید. 
موسسه کاوش یک کنسرسیوم جهت ارزیابی و اعتبار سنجی شرکت ها می باشد و وظیفه بررسی و طبقه بندی بنگاه های اقتصادی و کسب و کارهای مختلف را دارد که هدف آن استاندارد سازی سازمانی این بنگاه ها می باشد. این موسسه زیر نظر سازمان استاندارد فعالیت می کند و می تواند بهترین گزینه برای اخذ استاندارد مدیریت و محاسبه هزینه های تولید باشد.
شایان ذکر است که سازمان ملی استاندارد هیچ گونه ایزو ای صادر نمی کند بلکه تنها به شرکت ها و سازمان ها مجوز اعطای ایزو می دهد، مانند وزارت علوم که مستقیم مدرک دانشگاهی نمی دهد. در این میان تیم مشاوران کاوش، با صبر و حوصله آماده ارائه خدمات مشاوره ای رایگان به مراجعین خود می باشد. همچنین کاوش برای شما بسته های خودآموز مربوط به استاندارد مورد نظر شما را با قیمت های بسیار مناسب نیز فراهم کرده است که می توانید با تهیه آن ها، از مزایای آن ها بهره مند شوید. از دیگر نکات که موجب بالا رفتن اعتبار کاوش می شود این است که این موسسه مجوز فعالیت از سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد را با هم داشته و در نتیجه با یک واسطه زیر مجموعه IAF می باشند.

ایزو مدیریت و محاسبه هزینه های تولید

کد:                                          ISO 14051 : 2011

قیمت:                                        ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
 

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare