ایزو مدیریت حسابرسی

استاندارد مدیریت حسابرسی یا ISO 19011 چیست ؟

استاندارد مدیریت حسابرسی یک راهنمایی برای سیستم های مدیریت حسابداری می باشد که اصول حسابداری، مدیریت برنامه های حسابرسی و انجام ممیزی های سیستم مدیریتی را در بر دارد. این استاندارد همچنین ارزیابی صلاحیت افراد در گیر در فرایند ممیزی را مورد بررسی قرار داده است. این افراد می توانند تمام کسانی باشند که کار مدیریت برنامه حسابرسی را انجام می دهند یا حسابرسان و تیم هایی که ممیزی ها تهیه و تنظیم می کنند. به طور کلی می توان گفت ایزو 19011 یک استاندارد بین المللی می باشد که دستورالعمل های خاص حسابرسی سیستم های مدیریتی را ارائه کرده است. این استاندارد توسط سازمان بین المللی استاندارد توسعه پیدا کرده است.  استاندارد مدیریت حسابرسی چهار منبع مختلف در جهت صرفه جویی در وقت و هزینه ها به سازمان ها معرفی می کند که شامل موارد زیر هستند:

 • معرفی اصول حسابرسی سیستم های مدیریت
 • راهنمایی مدیریت برنامه های ممیزی
 • راهنمایی انجام ممیزی داخلی و خارجی
 • مشاوره در زمینه صلاحیت و ارزیابی حسابرسان

هدف استاندارد مدیریت حسابرسی (ISO 19011) چیست ؟

می توان گفت ایزو 19011 توانسته است اطلاعات ارزشمندی درباره نحوه بهبود برنامه های حسابرسی را به یک روش سیستماتیک ارائه کند و به دنبال آن دیگر بخش های سازمانی نیز بهبود یابند. با این روش اهداف برنامه حسابرسی دقیقا مطابق با سیاست ها و اهداف سیستم مدیریت پیش خواهد رفت. از دیگر دلایلی که اهمیت این استاندارد را بیشتر کرده است مفاهیمی مانند ریسک و یا خطر می باشد. از آن جایی که اولین نسخه این استاندارد بین المللی در سال 2002 منتشر شده است، یک سری استاندارد های مدیریتی جدید از آن به بعد ارائه شده اند، زیرا امروزه بیشتر توجهات به سمت حسابرسی سیستم های مدیریتی و ارائه راهنمایی های عمومی تر معطوف شده است. نسخه دوم این استاندارد در سال 2011 منتشر شد که در آن الزامات ضروری صدور گواهینامه های سیستم مدیریت حسابرسی را تغییر داد. در این خصوص نسخه دوم این استاندارد بین المللی برای تمام کاربران از جمله سازمان ها و شرکت های کوچک و بزرگ می توانند بر ممیزی داخلی و ممیزی های انجام شده توسط مشتریان ، تمرکز کنند. از بخواهیم این دو نسخه از استاندارد مدیریت حسابرسی را با هم مقایسه کنیم، می توانیم به تفاوت های زیر در آن ها اشاره کنیم:

 • حسابرسی کیفیت و سیستم های مدیریت محیط زیست در استاندارد جدید به تمام سیستم های مدیریتی تعمیم داده شده است.
 • ارتباط میان ایزو 19011 و 17021 در نسخه آخر به خوبی مشخص شده است.
 • روش های حسابرسی از راه دور و تعریف مفاهیمی مانند ریسک و خطر در این نسخه کاملا مشخص شده است.
 • اصل محرمانگی به مدیریت حسابرسی در نسخه جدید اضافه شده است.
 • در نسخه جدید فرایند تعیین صلاحیت و ارزیابی بهبود یافته است.

اصطلاحات و عبارت های خاص استاندارد بین المللی مدیریت حسابرسی

در ادامه این مقاله برخی از اصطلاحات و عبارت های متداول و خاص این ایزو 19011 را برای شما توضیح می دهیم:

 1. حسابرسی: حسابرسی در این استاندارد می تواند به صورت سیستماتیک، مستقل و مبتنی بر پردازش مستندات به دست آمده از حسابرسی های شواهد باشد و به ارزیابی آنچه که برای اصول حسابرسی از اهمیت ویژه بر خوردار است، بپردازد.
 2. اصول حسابرسی: برخی از سیاست ها، رویه ها و شرایط ضروری می باشد که در مقابل شواهد حسابرسی قرار می گیرند و مورد مقایسه با هم قرار می گیرند.
 3. شواهد حسابرسی: شامل گزارشات، عبارت ها و دیگر اطلاعاتی می باشند که مربوط به ضوابط حسابرسی می باشند و قابل تغییر و اصلاح هستند.
 4. یافته های حسابرسی: یافته های شواهد حسابرسی نقطه مقابل ضوابط حسابرسی می باشند.
 5. نتایج حسابرسی: نتایج حسابرسی بعد از در نظر گرفتن اهداف حسابرسی و یافته های حسابرسی به دست می آیند.
 6. کاربر حسابرسی: هر سازمان یا فردی است که تقاضای حسابرسی کرده است.
 7. حسابرس: سازمانی است که وظیفه حسابرسی بر عهده است.
 8. حسابرسی شونده: شرکتی است که مورد حسابرسی قرار می گیرد.
 9. تیم حسابرسان: مجموعی از چند حسابرس می باشند که عملیات حسابرسی را به طور تخصصی و حرفه ای زیر نظر یک کارشناس فنی، انجام می دهند.
 10. کارشناس فنی: فردی است که دانش و مهارت های خاصی در زمینه حسابرسی دارد و بر کار تیم حسابرسی نظارت دارد.
 11. ناظر: فرد یا شرکت هایی هستند که بر تیم حسابرسی نظارت دارند، اما در فرایند حسابرسی کاری انجام نمی دهند.
 12. راهنما: فردی است که توسط حسابرس تعیین می شود و به تیم حسابرسی کمک می کند.
 13. برنامه حسابرسی: برنامه ای است که یک یا حسابرس برای یک مدت زمان مشخص و با اهداف معینی، تدوین می کنند.
 14. حوزه حسابرسی: موضوع و موانع حسابرسی را حوزه حسابرسی می نامند.
 15. ریسک: ریسک و خطر عدم قاطعیت اهداف
 16. صلاحیت: توانایی اجرای دانش و مهارت ها برای نیل به اهداف حسابرسی.
 17. سیستم مدیریتی: سیستمی که سیاست ها و اهداف را برای دست یابی به اهداف حسابرسی تعیین می کند.

استاندارد مدیریت حسابرسی برای چه شرکت ها و افرادی کاربرد دارد؟

هر سازمان و شرکتی که حسابرسی های داخلی یا خارجی سیستم های مدیریتی را انجام می دهد، و هر فردی که مسئول مدیریت برنامه حسابرسی می اشد، ایزو 19011 می تواند به آن ها کمک شایانی بکند. همچنین هر فردی که در حسابرسی یا برنامه های حسابرسی کاری انجام می دهد هم می تواند از ایزو مدیریت حسابرسی بهره گیرد. اما اگر خاص تر بخواهیم بگوییم استاندارد مدیریت حسابرسی برای آن دسته از افرادی که مسئولیت مدیریت یک برنامه حسابرسی و ارزیابی خاصی را بر عهده دارند و در فرایند تهیه ممیزی شرکت می کنند، مناسب است. این استاندارد بین المللی توانسته است به خوبی مفهوم حسابرسی سیستم های مدیریتی را مشخص کند. رویکردی که در این استاندارد مورد تصویب قرار گرفته است، مربوط به فرایند ممیزی است که معمولا به اهداف مورد نظر دست پیدا نمی کند و همچنین در بر دارنده قابلیت بالقوه ممیزی برای دخالت در فعالیت ها و فرایند های حسابرسی می باشد. این استاندارد از دستور العمل خاصی برای فرایند مدیریت ریسک پیروی نمی کند، اما به کمک آن سازمان ها می توانند در فرایند حسابرسی شان، بر اهمیت سیستم مدیریتی تمرکز کنند.

اصول حسابرسی چه می باشد؟

حسابرسی را می توان با یک سری اصول خاص و مشخص خیلی راحت تر و سریع تر انجام داد. این اصول باید منجر به تاثیر گذاری و افزایش اعتبار بیشتر عملیات حسابرسی شود و بتوانید از سیاست های مدیریتی و کنترل کننده به وسیله تهیه اطلاعاتی درباره عملکرد سازمان پشتیبانی کند تا عملکرد کلی شرکت هم بهبود پیدا کند. پیروی از این اصول برای دست یابی به هر نتیجه مثبتی که مربوط به حسابرسی و بررسی نتایج آن می باشد، ضروری می باشد. انجام هر حسابرسی نیازمند اصول زیر می باشد:

ترکیب : حسابرس و فردی که مسئول مدیریت برنامه حسابرسی را دارد باید بتوانید کارش را با صداقت و مسئولیت پذیری انجام دهد، با تمام شرایط ضروری حسابرسی هم سو باشد و در طول انجام کار خود، تمام صلاحیت و شایستگی را رعایت کند و نسبت به هر تاثیری حساس باشند.

ارائه منصافه: بر اساس این اصل گزارشات حسابرسی باید دقیق و منصفانه باشند. یافته های حسابرسی، نتایج و گزارشات آن ها باید منعکس کننده یک حسابرسی دقیق باشد. موانع مهم در طول انجام فرایند حسابرسی و مشکلات رفع نشده بین تیم حسابرسان و شرکتی که مورد حسابرسی قرار گرفه است باید در این گزارشات، نقل شود.

مراقبت های حرفه ای: با توجه به این اصل در حسابرسی باید بر اهمیت اعتماد حسابرسان تاکید کرد. فاکتور اصلی در این بخش توانایی قضاوت منصفانه در موقعیت های حسابرسی می باشد.

امنیت اطلاعات: حسابرسان باید از اطلاعات حسابرسی در روند کار خود مراقبت کنند. این اطلاعات نباید در راستای اهداف شخصی حسابرس مورد استفاده قرار گیرد.

استقلال: حسابرسان باید در تمام موارد حسابرسی، مستقل کار کنند . به دین معنا که برای حسابرسی های داخلی باید مستقل از مدیران اجرایی کار کنند.

رویکرد شواهد محور: در این روش شواهد حسابرسی باید اصلاح شوند.  از آنجایی که اطلاعات به دست آمده از فرایند حسابرسی بسیار کلی می باشند، باید بر اساس شواهد مورد ارزیابی قرار گیرند و در صورت نیاز اصلاح شوند.

دریافت ایزو مدیریت حسابرسی از موسسه کاوش

برای اخذ این گواهینامه معتبر، باید دقت داشته باشید از شرکت های مجاز و معتبر آن را تقاضا کنید. به خاطر داشته باشید که برخی از شرکت هایی که اقدام به ارائه گواهینامه هایی از این دست می کنند، توسط افراد سودجو و کلاهبرداری هدایت می شود، به همین دلیل توجه داشته باشید که گواهینامه تعالی سازمانی برای ایجاد حس رقابت میان سازمان ها و توسط مراکز دولتی بر گزار می شود.  موسسه کاوش یک کنسرسیوم جهت ارزیابی و اعتبار سنجی شرکت ها می باشد و وظیفه بررسی و طبقه بندی بنگاه های اقتصادی و کسب و کارهای مختلف را دارد که هدف آن استاندارد سازی سازمانی این بنگاه ها می باشد. موسسه کاوش زیر نظر سازمان استاندارد کار می کند و می تواند بهترین گزینه برای اخذ استاندارد مستند سازی سیستم های مدیریت کیفیت باشد. البته سازمان ملی استاندارد هیچ ایزو ای صادر نمی کند بلکه فقط به شرکتها مجوز اعطای ایزو می دهد، مانند وزارت علوم که مستقیم مدرک دانشگاهی نمی دهد. در کنار این ها تیم مشاوران کاوش، با صبر و حوصله آماده ارائه خدمات مشاوره ای رایگان به مراجعین خود می باشد. کاوش برای شما بسته های خودآموز مربوط به استاندارد مورد نظر شما را با قیمت های بسیار مناسب نیز فراهم کرده است که می توانید با تهیه آن ها، از مزایای آن ها بهره مند شوید. همچنین کاوش مجوز فعالیت از سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد با هم دارد و در نتیجه با یک واسطه زیر مجموعه IAF می باشند.

ایزو مدیریت حسابرسی

کد:                                                2018 : ISO19011

قیمت:                                           ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
 

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare